EU
EU
EU

 

Projekt „SHIPSHAPE d.o.o. – Automatizacija marketinga za e-commerce rješenja“ sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Projekt E-impuls

 

U sklopu poziva na dostavu projektnih prijava „E-impuls“ Shipshape d.o.o. provodi projekt " SHIPSHAPE d.o.o. – Automatizacija marketinga za e-commerce rješenja„ za koji su odobrena bespovratna sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju od 2014.-2020., oznake KK.03.2.1.06.0832.

Projektom će se izgraditi inovativna aplikacija na području digitalnog marketinga za potrebe mikro, malih i srednjih poduzeća. Riječ je o potpuno novom, inovativnom pristupu poboljšanja on-line prodaje koja svake godine u Hrvatskoj raste po dvoznamenkastim stopama rasta. Kao rezultat realizacije ovog projekta, nastat će jedan novi inovativni proizvod, prihodi tvrtke će rasti za preko 30% u iduće dvije godine te će se zaposliti jedna dodatna osoba.

 

  • Naziv projekta: SHIPSHAPE d.o.o. – Automatizacija marketinga za e-commerce rješenja
  • Naziv korisnika: Shipshape d.o.o.
  • Ukupni iznos projekta: 141.001,65 kn
  • Prihvatljivi troškovi projekta: 118.013,65 kn
  • Ukupni iznos odobrene potpore: 97.000,00 kn
  • Razdoblje provedbe: od 01.12.2017. do 01.12.2018.
  • Kontakt za više informacija: info@shipshape-solutions.com

Pogledati više na: