dynamic pricing

 

Što je Dynamic Pricing?

Dynamic pricing je aplikacija koja koristi algoritme za prilagodbu cijena u stvarnom vremenu na temelju cijena konkurencije, potražnje za proizvodima i trenutnih zaliha. Dynamic pricing omogućava tvrtkama za e-trgovinu da brzo i automatski prilagode cijene na temelju tržišnih uvjeta i ponašanja kupaca, te pruža priliku za maksimiziranje profita nudeći cijene koje su konkurentnije i privlačnije kupcima, a istovremeno pomaže u smanjenju rizika od previsokih ili premalih cijena za proizvod.

Aplikacija Dynamic pricing u stvarnom vremenu prati cijene konkurencije, te prilagođava cijene sukladno promjenama kod konkurenata. Također kada postoji velika potražnja za određenim proizvodom ili uslugom, cijena se može povećati kako bi se iskoristila visoka potražnja i generirao veći prihod. S druge strane, kada je potražnja niska ili postoji višak zaliha, cijene se mogu smanjiti kako bi se privukli kupci i smanjile zalihe. 

Kontaktirajte nas za više detalja.

Shaper Dynamic Pricing

Shaper Dynamic pricing aplikacija kompatibilna je s bilo kojom web trgovinom koja ima mogućnost povezivanja putem API web servisa.

 

benefit1

 

benefit2

 

benefit3

 

Saznajte više o Shaper Dynamic Pricingu

dynamic pricing
rule based pricing
Određivanje cijena na temelju postavljenih pravila
machine learning pricing
Određivanje cijene temeljeno na strojnom učenju
task management
Upravljanje zadacima
advanced filtering
Napredno filtriranje
performance analytics
Analitika performansi
user management
Upravljanje korisnicima
price position comparison
Usporedba pozicije cijene
API integration
API integracija s web shopom
API integration
API integracija s ERP-om

Proizvodi i rješenja dizajnirani za vaš rast

dynamic pricing

Želite donositi bolje odluke vođeni podacima, a ne znate odakle početi?