Još krajem 2020. Google je pokrenuo Google Analytics 4, novu platformu za analitiku, uz obećanje bolje povezanosti s Google oglasima, mogućnosti praćenja među uređajima i izradu predviđanja kretanja mjerenih pokazatelja. Sada se polako približava datum gašenja Universal Analyticsa (srpanj 2023.) i Universal Analytics 360 (listopad 2023) i vrijeme je da ozbiljno krenete planirati prelazak na GA4.

Koja je osnovna razlika?

Dok je UA vezan uz desktop i kolačiće, GA4 djeluje preko različitih platformi i svoja mjerenja temelji na događajima i ponašanju kupaca (event-based data model). Pri tome se podaci koji nedostaju rekonstruiraju koristeći strojno učenje, a umjetna inteligencija omogućava kreiranje predikcija temeljem prikupljenih podataka (primjerice nagli porast potražnje za određenim proizvodom), kao i predviđanje ishoda. 

 

Google Analytics 4 - novi izgled izvještaja

Google Analytics 4 - novi izgled izvještaja

Što sve donosi GA4?

 • konverzije bazirane na publici (koliko konverzija proizlazi iz plaćenog članka ili novog bloga)
 • mjerenja bazirana na sesiji, prateći korisnika između različitih uređaja (uz klasični pregled po stranicama)
 • mjerenje vremena interakcija
 • custom filteri
 • custom navigacija
 • uvoz ciljeva iz UA
 • veća privatnost - bez pohranjivanja IP adresa kupaca
 • preciznije upravljanje praćenja korisničkih podataka - lakše usklađivanje s pravilima o privatnosti (GDPR) uz mogućnost odvojenih privola za oglase i analitiku
 • praćenje akcija u stvarnom vremenu bez potrebe za dodatnih kodiranjem
 • izvještaji su organizirani oko životnog ciklusa kupca i fokusirani na specifične aspekte procesa kupovine - npr. lakše je pratiti koji kanali privlače nove klijente i vidjeti koji koraci pozitivno ili negativno utječu na konverziju -> ovo praćenje života kupca funkcionira u oba smjera pa tako možete krenuti unatrag od konverzije koji su joj koraci prethodili
 • povezivanje CRM-a i GA4
 • veća fleksibilnost pri izradi izvještaja

GA4 pruža sveoubuhvatniji pogled na ponašanje kupca i omogućava vam da efikasnije iskoristite stečene informacije i predviđanja.

Pravi je trenutak da se krenete upoznavati s Google Analytics 4 platformom u praksi, kako bi u trenutku gašenja UA i UA360 imali dovoljno povijesnih podataka za kvalitetan rad GA4.

 

Pročitajte više na našem blogu: