Što je Chat GPT, zašto svi sada pričaju o umjetnoj inteligenciji i kako ju možete iskoristiti u svakodnevnom poslovanju

Chat GPT (Generative Pre-trained Transformer) je vrsta umjetne inteligencije koja se koristi za stvaranje prirodnog teksta, kao što su odgovori na pitanja, razgovori s korisnicima i pisanje članaka. Ovaj model je treniran na velikoj količini podataka kako bi mogao razumjeti prirodni jezik i stvarati koherentne i smislene odgovore.

Svrha Chat GPT-a je pomoći ljudima u komunikaciji s računalima. Umjesto da korisnik mora upisati niz naredbi kako bi obavio određenu radnju, Chat GPT omogućuje korisniku da koristi prirodni jezik kako bi razgovarao s računalom. Na primjer, korisnik može postaviti pitanje, a Chat GPT će dati odgovor na temelju svoje baze znanja i prethodno naučenih informacija.

Ovaj model može biti koristan u mnogim situacijama, uključujući korisničku podršku, upravljanje pitanjima i odgovorima, generiranje članaka i još mnogo toga. Svrha Chat GPT-a je olakšati komunikaciju između računala i ljudi i poboljšati korisničko iskustvo.

 

Chat GPT u upotrebi

chat gpt robot imageNajčešća upotreba Chat GPT-a je u području korisničke podrške i usluga korisnicima. Mnoge tvrtke i organizacije koriste Chat GPT kao alat za rješavanje problema korisnika i odgovaranje na pitanja. Na primjer, korisnik može postaviti pitanje o proizvodu ili usluzi, a Chat GPT će automatski generirati odgovor na temelju prethodno naučenih informacija i znanja o proizvodu ili usluzi.

Osim toga, Chat GPT se može koristiti i u marketingu i prodaji. Primjerice, Chat GPT može koristiti osobne podatke o kupcima kako bi generirao personalizirane marketinške poruke i preporuke proizvoda. 

Usto, Chat GPT se može koristiti i u različitim drugim aplikacijama, kao što su chatbotovi, virtualni asistenti i drugi oblici umjetne inteligencije koji su dizajnirani za razgovor s korisnicima. S obzirom na to da se Chat GPT stalno razvija i poboljšava, očekuje se da će se u budućnosti primjene i upotrebe ovog modela samo povećavati.

 

Kako iskoristiti Chat GPT u svom poslovanju?

Postoje različiti načini na koje možete koristiti Chat GPT na svojoj web stranici. Evo nekoliko koraka koje možete slijediti:

1.    Odaberite platformu za Chat GPT: Postoje različite platforme za Chat GPT koje možete koristiti, kao što su Dialogflow, IBM Watson Assistant, Microsoft Bot Framework i mnoge druge. Odaberite platformu koja najbolje odgovara vašim potrebama i vještinama.

2.    Definirajte ciljeve i zadatke: Definirajte što želite postići pomoću Chat GPT-a na svojoj web stranici, kao što su pružanje korisničke podrške, generiranje prodajnih ili marketinških poruka, ili odgovaranje na pitanja i upite.

3.    Izgradite bazu znanja: Izgradite bazu znanja za Chat GPT-a koja sadrži informacije o vašim proizvodima i uslugama, često postavljena pitanja i druge relevantne informacije. To će pomoći Chat GPT-u da daje točne i relevantne odgovore na pitanja korisnika.

 

shipshape chat gpt blog Izgradnja baze znanja za ChatGPT uključuje sljedeće korake:

Odabir područja: Prvo odaberite područja kojima želite da ChatGPT ima znanje. To može biti bilo koje područje, od medicinskih informacija do kuharskih recepata.

Sakupljanje podataka: Sljedeći korak je sakupljanje podataka koji će se koristiti za obuku modela. To uključuje tekstove, članke, knjige, znanstvene radove i druge izvore informacija koji se odnose na odabrana područja.

Obuka modela: Nakon što se podaci prikupe, sljedeći korak je obuka modela. Ovaj korak uključuje korištenje tehnologija poput strojnog učenja i obrade prirodnog jezika kako bi se model naučio kako odgovarati na pitanja korisnika.

Provjera kvalitete: Nakon obuke modela, provjerite kvalitetu i pouzdanost njegovih odgovora na testnim skupovima podataka.

Kontinuirano ažuriranje: Kako se svijet mijenja i razvija, tako se i nova znanja i informacije pojavljuju. Zato je važno kontinuirano ažurirati bazu znanja kako bi ChatGPT uvijek bio ažuran.

Kada se baza znanja izgradi, trebate je organizirati u formatu koji će biti lako razumljiv i upotrebljiv za ChatGPT. Najčešće se koristi format strukturirane baze podataka ili drugih vrsta pohrane podataka, poput JSON-a ili XML-a. Također se može koristiti i tehnologije poput grafičkih baza podataka i znanstvenih ontologija kako bi se baza znanja bolje organizirala i upotrebljivost unaprijedila.

 

Primjer JSON strukture baze podataka za proizvode, koji uključuje neke od osnovnih atributa koje biste mogli očekivati za taj entitet:

json
Copy code
{
  "products": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Laptop",
      "description": "Powerful laptop with latest specs",
      "price": 1200,
      "category": "Electronics"
    },
    {
      "id": 2,
      "name": "Smartphone",
      "description": "Latest smartphone with amazing camera",
      "price": 800,
      "category": "Electronics"
    },
    {
      "id": 3,
      "name": "Book",
      "description": "Bestseller novel",
      "price": 20,
      "category": "Books"
    },
    {
      "id": 4,
      "name": "T-Shirt",
      "description": "Soft and comfortable cotton t-shirt",
      "price": 15,
      "category": "Clothing"
    }
  ]
}

Ovaj primjer sadrži niz proizvoda, a svaki proizvod je objekt koji ima atribute poput "id", "name", "description", "price" i "category".

"id" je jedinstveni identifikator proizvoda, "name" predstavlja ime proizvoda, "description" je opis proizvoda, "price" je cijena proizvoda, a "category" je kategorija proizvoda.

Ovaj primjer ima četiri proizvoda, s različitim vrijednostima atributa, a cijene proizvoda su u američkim dolarima. Ovakva baza se naravno treba prilagoditi prema potrebama vaše aplikacije.
 

chat gpt test

4.    Dizajnirajte sučelje korisnika: Dizajnirajte sučelje korisnika za Chat GPT tako da bude intuitivno i jednostavno za korištenje. Korisnici bi trebali lako postavljati pitanja i dobiti relevantne odgovore.

5.    Integrirajte Chat GPT na web stranicu: Integrirajte Chat GPT na svoju web stranicu pomoću API-ja (Application Programming Interface). Većina platformi za Chat GPT pruža detaljne upute o tome kako to učiniti.

6.    Testirajte Chat GPT
 

 

*Sadržaj ovog teksta generiran je koristeći Chat GPT

Chat GPT isprobajte na chat.openai.com